Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych

23 Luty 2013

Rozwija się współpraca pomiędzy Institute for Security Studies w Addis Abebie (www.issafrica.org) i Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych we Wrocławiu (www.ism.uni.wroc.plwww.pcsa.org.pl), którzy dokonali 08.06.2012 roku wymiany listów intencyjnych w sprawie nawiązania współpracy między obydwiema instytucjami. Warto odnotować, że Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych (www.pcsa.org.p) publikuje m.in. interesujące raporty kwartalne dotyczące problemów i sytuacji na kontynencie afrykańskim.