[EEC] Przewodnicząca Komisji Unii Afrykańskiej: Europa Środkowa od dawna ma wkład w transformację Afryki.

20 Kwiecień 2015

 

Na początku tego roku przyjęto dokument Agenda 2053, jako program ramowy dla mobilizacji rozwoju krajów Afryki. Agenda 2053 kładzie szczególny nacisk na rozwój zasobów ludzkich, zwłaszcza edukacji zdrowotnej. Staramy się obudzić rewolucję umiejętności, szczególnie w zakresie nauki i inżynierii.

Szukamy rozwoju nowych technologii w kooperacji publiczno-prywatnej. Rozwijamy zwłaszcza infrastrukturę i energetykę, przy czym obok tradycyjnych źródeł staramy się rozwijać także energię odnawialną. 

 

Kolejnym obszarem potencjalnego wzrostu jest rolnictwo, które wciąż osiąga wyniki znacznie poniżej swoich możliwości. Wymaga to rozwoju technologii, szczególnie w sferze nawodnienia, składowania i transportu.

 

Chcemy dywersyfikować gospodarkę i wyjść poza model oparty jedynie o eksploatację surowców, ale przejść do takich gałęzi przemysłu, które z wykorzystania tych surowców są w stanie wyprowadzić wyższe wartości dodane. 

 

 

Autor: WNP.PL (PM) | 20-04-2015 13:50