[WNP.PL] III Forum Współpracy Gospodarczej Afryka – Europa Centralna.

16 Kwiecień 2015

 

Wysoki wzrost gospodarczy, świetne perspektywy demograficzne, bogactwo surowców i polepszające się warunki dla inwestorów to czynniki, które coraz częściej stanowią podstawę do opisu państw afrykańskich. O perspektywach współpracy Afryka - Europa Centralna będziemy mówić podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

 

Afryka była niemal "od zawsze" definiowana jako kontynent tanich surowców naturalnych. Według analiz CEED Institute sytuacja ta ulega zmianie. Wprawdzie miedź w Zambii, ropa naftowa w Angoli czy złoto w Ghanie nie przestają kusić, ale atrakcyjność Afryki staje się coraz powszechniej oceniana także z innej perspektywy - jako miejsca o wielkim kapitale ludzkim, wielkich potrzebach infrastrukturalnych i przetwórstwa, ale także regionu rosnącej siły nabywczej konsumentów. Według ekspertów za 4-5 lat kraje Afryki będą kupowały towary konsumpcyjne wartości 1 biliona dolarów.

Nigdy wcześniej na tak wielu stronach renomowanych raportów i oficjalnych dokumentów Afrykańczycy nie byli nazywani "konsumentami". Dziś do bram tego kontynentu pukają globalne marki, zachodni i azjatyccy producenci, od niedawna także biznes z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wszyscy oni próbują wykorzystać potencjał, który tym razem nie jest zlokalizowany pod ziemią, lecz w kieszeni afrykańskiego konsumenta. 

 

Od ponad dekady tempo wzrostu gospodarczego w Afryce jest wyższe o ok. 2-3 punkty procentowe niż średnio w świecie i nie jest tylko efektem niedawnego boomu surowcowego. Jedna czwarta państw afrykańskich notuje nieprzerwany wzrost gospodarczy od 20 lat. 

 

Kontynent ten stoi przed czterema najważniejszymi wyzwaniami: rozwojem infrastruktury, integracją handlu, rozwojem edukacji i wykorzystaniem zasobów kapitału ludzkiego oraz rozwojem bankowości. 

 

Nie można jednak zapominać o ryzykach, jakie wiążą się z Afryką, m.in. brakiem stabilności politycznej, konfliktami zbrojnymi, czy ostatnimi zmaganiami z epidemią wirusa Ebola. 

 

Polskie firmy starają się wykorzystać potencjał, jaki daje rynek afrykański. W ub. roku polski eksport do krajów rozwijających się wzrósł silniej (o 6,8 proc.) niż ogółem (+5,2 proc.), po jeszcze wyższym wzroście w 2013 r. (+15 proc.). 

 

- Jeżeli nawet w relacjach z Afryką baza porównania jest niska, to dynamika eksportu świadczy o tym, że mamy sukcesy w zdobywaniu tego rynku - mówi Ilona Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki. - Do pogłębienia tego procesu potrzebujemy zwiększenia siły i wsparcia dla przedsiębiorców. 

 

Służy temu m.in. projekt Go Africa, zainicjowany przed dwoma laty przez Ministerstwo Gospodarki, który ma wspierać - poprzez pomoc dyplomatyczną, informacyjną i finansową - polskie przedsiębiorstwa, chcące operować na tamtym kontynencie. Efektem jest wspomniana dynamika eksportu, jak również dane, że 2012 r. przed rozpoczęciem projektu eksportowały do Afryki 2684 firmy, w 2013 r. było ich już o 279 więcej, a w ub. roku doszło jeszcze kilkadziesiąt. 

 

 

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego kwestiom relacji państw Europy Centralnej z krajami Afryki zostanie poświęconych kilka paneli. 

 

Wtorek 21 kwiecień 2015 r. 

 

III Forum Współpracy Gospodarczej Afryka - Europa Centralna. Część I 

 

9.30-11.00 

 

Tematyka: 

 

• Rok 2014 w relacjach Europa Centralna-Afryka. Osiągnięcia i zawiedzione nadzieje. 

• Bilans relacji gospodarczych Polska-Afryka - okiem administracji i okiem przedsiębiorców. Rola i model wsparcia politycznego na obcych, w tym afrykańskich, rynkach. 

• Wsparcie finansowe dla inwestycji i eksportu. Dostęp do finansowania komercyjnego, ocena ryzyka. 

• Razem czy osobno? Możliwości międzynarodowej współpracy w wejściu na afrykańskie rynki. Wspólne inicjatywy firm wschodnioeuropejskich. 

• Otoczenie biznesu w wybranych krajach afrykańskich - dostępność siły roboczej, zwłaszcza wykwalifikowanej, infrastruktura. Jakie bariery muszą pokonać przedsiębiorcy? 

 

Udział w dyskusji zapowiedzieli: George Alibaruho - przewodniczący, Wydział Ekonomiczny, Kabale University, Uganda; Nkosazana Clarice Dlamini-Zuma - przewodnicząca, African Union Commission; Abrahão Pio dos Santos Gourgel - minister gospodarki, Angola; Abdalla Hamdok - zastępca sekretarza wykonawczego, United Nations Economic Commission for Africa; Jacek Jankowski - ambasador RP w Etiopii; Katarzyna Kacperczyk - podsekretarz stanu ds. polityki afrykańskiej, azjatyckiej i bliskowschodniej, dyplomacji publicznej i ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP; Abdallah O. Kigoda -minister przemysłu i handlu, Tanzania; Dorothy Mwanyika - Deputy Permanent Secretary, Ministerstwo Finansów, Tanzania; Jean-Baptiste Natama - szef sztabu, African Union Commission; Mankeur Ndiaye - minister spraw zagranicznych, Senegal; Janusz Piechociński - wicepremier, minister gospodarki RP; Robert Zduńczyk - prezes, Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia.

 

 

 

III Forum Współpracy Gospodarczej Afryka - Europa Centralna. Część II - Rynek surowcowy 

 

11.30-13.00 

 

Tematyka: 

 

• Wpływ zawirowań na światowym rynku surowcowym na decyzje inwestorów dotyczące Afryki. 

• Europejsko-afrykańska współpraca gospodarcza w przemyśle wydobywczym i energetyce. 

• Specyficzne uwarunkowania polityczne, społeczne i naturalne inwestycji w wydobycie surowców w Afryce. 

• Wsparcie technologiczne firm wydobywczych. Szansa dla producentów maszyn i urządzeń. 

 

Udział w dyskusji zapowiedzieli: Jean-Jacques Bouya - Minister at the Presidency for Spatial Planning, Delegate-General for Major Public Works, the Republic of Congo; Stephen Brace - Dyrektor Zarządzający, Właściciel, SBC Limited, UK; Emmanuel Armah-Kofi Buah - Minister ds. Energii i Ropy, Ghana; Krzysztof Jałosiński z wiceprezes zarządu, Grupa Azoty SA, prezes zarządu, dyrektor generalny, Zakłady Chemiczne Police SA; Francisco Manuel Monteiro de Queiroz - minister geologii i górnictwa, Angola; Krzysztof Pietkiewicz - doradca zarządu, NITROERG SA, Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź SA; George Simbachawene - minister energii i górnictwa, Tanzania; Adiel Gitari Tana - prezes, Izba Górnictwa Kenii. 

 

III Forum Współpracy Gospodarczej Afryka - Europa Centralna. Część III - Rynek rolno-spożywczy 

 

13.30-15.00 

 

Tematyka: 

 

• Potencjał afrykańskiego rynku rolno-spożywczego (rosnąca siła nabywcza, proces urbanizacji, wzrost demograficzny). 

• Eksporterzy z Europy i Polski na afrykańskim rynku żywności. 

• Inwestorzy zagraniczni w afrykańskim rolnictwie (technologie, sprzęt, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin). 

• Czynniki wspierające handel artykułami rolno-spożywczymi. Rola logistyki, systemu dystrybucji i przetwórstwa, regulacji prawnych i celnych. 

 

Udział w dyskusji zapowiedzieli: Victoria de Barros Neto - minister rybołówstwa, Angola; Anna Polak-Kocińska - członek zarządu ds. strategii, rozwoju i finansów, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA; Harison Randriarimanana - specjalny doradca prezydenta Madagaskaru; David Valente - CEO, Expandglobe; Stephen Masatu Wasira - minister rolnictwa, bezpieczeństwa żywieniowego i spółdzielczości, Tanzania; Karol Zarajczyk - prezes zarządu, Ursus SA; Marek Ziółkowski - ambasador RP w Nairobi, Kenia. 

 

Sesje poprowadzą: Dominik Kopiński - Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski, wiceprezes Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych; Andrzej Polus - Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski, prezes Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych; Wojciech Tycholiz - Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski, członek zarządu Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych. 

 

Dowiedz się więcej o programie Europejskiego Kongresu Gospodarczego

 

 

 

AUTOR:  PORTALSPOZYWCZY.PL (ŁUKASZ STĘPNIAK)  |  10-04-2015 05:39