[CEED] Africa: business and beyond - Postgraduate Studies at SWPS Warsaw

08 Kwiecień 2015

 

Z inicjatywy Jana Kulczyka powstają pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej studia podyplomowe, przygotowujące do prowadzenia biznesu w Afryce. Projekt został przygotowany we współpracy z Piotrem Voelkelem, współzałożycielem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Studia prowadzone będą w oparciu o unikalny program oferujący dostęp do praktycznej wiedzy wprost u źródeł - czołowych przedsiębiorców odnoszących sukcesy w Afryce, doświadczonych dyplomatów i najlepszych wykładowców. Start już w październiku 2015 roku w SWPS. Merytorycznym partnerem studiów został Uniwersytet Stellenbosch, czołowy ośrodek akademicki z RPA.

 

Podyplomowe studia „Africa: business and beyond” to pierwszy tego typu projekt w Europie Środkowej i Wschodniej. Program został przygotowany w oparciu o najbardziej praktyczne informacje i rzeczywiste doświadczenia. Dzięki temu studia w kompleksowy sposób przygotują biznesmenów i menedżerów do skutecznej realizacji przedsięwzięć biznesowych w Afryce, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Afryki Subsaharyjskiej. Będą podejmować m.in. tematy finansowania, prawodawstwa, ale także kwestii politycznych i kulturowych, których zrozumienie jest niezbędne do ekspansji na rynki afrykańskie. W efekcie powstanie platforma wymiany doświadczeń i centrum kompetencji, które zgromadzi w jednym miejscu unikalny zestaw wiedzy na temat prowadzenia biznesu w Afryce.

 

Program będzie zdominowany przez analizę studiów przypadku, których autorami są polscy przedsiębiorcy oraz ambasadorowie biorący udział w przemianach gospodarczych Afryki. Partnerem inicjatywy została Rada Inwestorów w Afryce, której członkowie aktywnie włączą się w proces edukacyjny.

„Odpowiedź na pytanie czy Europa potrzebuje dzisiaj Afryki jest oczywista. Już nie tak oczywista jest natomiast odpowiedź na pytanie czy Afryka potrzebuje jeszcze Europy, aby się dynamicznie rozwijać. Dlatego pilnie musimy kształcić ambasadorów europejskiego biznesu, którzy będą budować partnerskie relacje gospodarcze ze swoimi odpowiednikami w Afryce.” – mówi Jan Kulczyk, największy polski inwestor w Afryce.

 

Słuchacze studiów „Africa: business and beyond” będą zdobywać wiedzę od swoich przyszłych pracodawców. Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego za pięć lat z dwudziestu najszybciej rozwijających się rynków na świecie, aż dziesięć będzie zlokalizowanych w Afryce Sub-Saharyjskiej. Inwestorzy, biznesmeni dostrzegają ten trend i już dziś sygnalizują potrzebę kształcenia nowych kadr.

 

„W SWPS stawiamy na rozwój autorskich programów, tworzących zupełnie nową jakość na rynku kształcenia w Polsce. Źródłem satysfakcji są dla nas kariery naszych absolwentów. Uzyskujemy ten efekt w oparciu o dwa równolegle rozwijane obszary kompetencji. Podstawą jest akademickie zaplecze naukowo-badawcze, które w ocenie MNISW stawia nas na czołowej pozycji w kraju. Z drugiej strony wprowadzamy do uczelni praktyków z ich wiedzą i doświadczeniem. Tworzymy programy we współpracy z wybitnymi partnerami. Tak powstała School of Form, której mentorem jest Lidewij Edelkoort. Teraz uruchamiamy studia z dr. Janem Kulczykiem. Nie ma lepszego partnera dla tego projektu. Cieszę się, że Jan zdecydował się go zrealizować w Polsce z nami, z SWPS.” – wyjaśnia Piotr Voelkel, współzałożyciel SWPS.

 

Światową jakość studiów zapewni najwyższej klasy grono naukowe SWPS oraz międzynarodowi specjaliści ds. Afryki, w tym wykładowcy prestiżowej afrykańskiej uczelni Stellenbosh. Studia podyplomowe „Africa: business and beyond” SWPS startują od 25 października 2015 roku. Będą trwały dwa semestry, a ich językiem wykładowym będzie angielski. Dla najlepszych studentów przewidziane są praktyki na Uniwersytecie Stellenbosch w RPA.

 

„Rosnące zainteresowanie Afryką i rynkami tego kontynentu wśród inwestorów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej skłania przedstawicieli świata nauki, biznesu i dyplomacji do poszukiwania wiarygodnych źródeł wiedzy. Kiedy nasi koledzy z SWPS zwrócili się do Stellenbosch z propozycją współpracy, projekt natychmiast zwrócił naszą uwagę. Nie mam wątpliwości, że kompleksowy program dla biznesu, jaki oferują studia „Africa: business and beyond” jest niezwykle wartościowy i wyposaży słuchaczy w unikalną wiedzę oraz umiejętności.” – skomentował prof. Pieter Fourie z Departamentu Nauk Politycznych Stellenbosch University.

 

W gronie wykładowców znajdują się goście specjalni politycy, ekonomiści i światowi liderzy, ambasadorowie akredytowani w państwach afrykańskich oraz przedstawiciele dyplomatyczni krajów afrykańskich w Polsce. Wśród nich m.in.: Horst Köhler, były prezydent Niemiec w latach 2004-2010, James Jones, emerytowany generał amerykańskiej piechoty morskiej, były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego w gabinecie Baracka Obamy, były zwierzchnik sił NATO, oraz prezesi firm zrzeszonych w Radzie Inwestorów w Afryce.

Kadrę akademików studiów tworzą ekonomiści, politolodzy, socjolodzy, afrykaniści i psychologowie międzykulturowi z SWPS oraz Uniwersytetu Stellenbosh: Klaus Bachmann, Pawel Boski, Haruna Karick, Denis Kilongo, Dominik Kopiński, Radoslaw Markowski, Jan Milewski, Killion Munyama, Gonzalo Pastor, Andrzej Polus, Jean Sanza, Ian Taylor, Wojciech Tycholiz.

 

***

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Od 19 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Obecnie kształci ponad 15 tys. studentów. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie i Wrocławiu), kulturoznawstwo, socjologia i prawo oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia (w Warszawie i Wrocławiu) i kulturoznawstwo.

 

Tradycją SWPS są cykle otwartych wydarzeń naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. Jako jeden z najlepszych ośrodków psychologicznych w kraju, SWPS popularyzuje wiedzę psychologiczną realizując projekt Strefa Psyche (www.strefapsyche.swps.pl) i Strefa Rodzica (www.strefarodzica.swps.pl) oraz wspiera młodzież prowadząc w liceach na terenie całego kraju bezpłatne warsztaty psychologiczne, seksuologiczne i ogólnorozwojowe Strefa Młodzieży (www.strefamlodziezy.pl).

 

Dodatkowych informacji nt. uczelni udziela:

Centrum Prasowe

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

centrum.prasowe@swps.edu.pl

Twitter: @CP_SWPS

tel. 22 517 98 15

 

***

Rada Inwestorów w Afryce powstała w 2014 roku z inicjatywy Jana Kulczyka, który jest również honorowym prezesem Polsko-Afrykańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Rada pełni rolę platformy wymiany myśli oraz doświadczeń na rzecz dalszego rozwoju gospodarczej współpracy polsko-europejsko-afrykańskiej. W skład Rady weszły największe polskie przedsiębiorstwa inwestujące w Afryce: Kulczyk Investments, Polpharma, Asseco Poland, Lubawa, Ursus, Kopex oraz Open Architekci. Zadaniem Rady jest również przecieranie ścieżek kolejnym polskim firmom chcącym zaistnieć na kontynencie afrykańskim. Rada jest także ośrodkiem opiniotwórczym otwartym na partnerską współpracę z sektorem publicznym i mediami

 

Dodatkowych informacji nt. Rady udziela:

CEED Institute

ceed@ceedinstitute.org

Twitter: @CEED_Institute

tel. 882 054 546