[PAIiIZ] Dobry rozwój programu Go Africa.

27 Styczeń 2015

 

Instytucje te zorganizowały łącznie 21 różnego rodzaju misji gospodarczych i wydarzeń promujących Polskę. Uzupełniają one m.in. trzy duże misje z 2013 roku do: Nigerii, Zambii i RPA.

W ocenie szefa PAIiIZ, w tym roku najważniejsze były misje do trzech kolejnych krajów: Senegalu i Ghany (7-11.04.2014),w którym udział wzięli przedstawiciele ponad 30 firm, uczestniczący w forach gospodarczych oraz spotkaniach towarzyszących obu forom i odbyli serię spotkań z przedstawicielami administracji obu krajów oraz misja rozpoznawcza (fact finding mission) oraz do Angoli (13-18 listopada), jednego z największych krajów na tamtym kontynencie. 

- Ta ostatnia miała na celu pogłębienie współpracy z instytucjami angolańskimi - mówi Majman. - Wizytowaliśmy również Namibę, gdzie firma Navimor buduje Akademię Morską oraz odbyliśmy serię spotkań w Luandzie (ministerstwa, AICEP, izby handlowe).  

Według niego, misja do Angoli była owocna i perspektywiczna. W tym kraju jest już mocno zaangażowana obecność polskich firm w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego, a w zasadzie - przetwórstwa rybnego. "Tworzymy ten sektor go od zera, od budowania trawlerów i łodzi, przez organizację skupu ryb i ich przetwórstwo. Udało się stworzyć klaster polski" - dodał Majman.  

Agencja nawiązała współpracę z odpowiednimi organami z krajów europejskich, które m.in. z historycznej obecności w niektórych krajach afrykańskich, mają tam dobre tradycje operowania. Przykładem jest Portugalia, która ma nadal silne więzi z Angolą i Mozambikiem. 

Podobnego rodzaju rozmowy PAIiIZ przeprowadził z przedstawicielami ONZ i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, aby szukać możliwości wspólnego działania przy niektórych programach w Afryce. 

- Program Go Africa będzie kontynuowany w 2015 roku, a zakładamy m.in. kolejne misje do trzech "nowych" krajów: Etiopii, Tanzanii i Mozambiku - podkreśli Sławomir Majman. - Chcielibyśmy wznowić tradycję, że przy tych rekonesansach obecni są przedstawiciele najwyższych władz Polski, bowiem znakomicie podnosi to rangę i prestiż rozmów biznesowych. 

PAIiIZ planuje też w 2015 roku zorganizować spotkanie z absolwentami wyższych uczelni polskich, zajmujących dziś istotne stanowiska w aparacie państwowym i w biznesie w wybranych krajach afrykańskich. 

W niektórych działaniach PAIiIZ planowana jest współpraca z organizacjami doradczymi, które mają obeznanie w rynkach afrykańskich, tak jak Polsko-Afrykańska Izba Przemysłowo-Handlowa z Warszawy. Wstępne plany programu Go Africa 2015 będą przedstawione na konferencji, która odbędzie się 29 stycznia br o godzinie 11.00 w siedzibie PAIiIZ (ul. Bagatela 12, Warszawa). 

Wymagana rejestracja: http://www.paiz.gov.pl/GoAfrica2015 

Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele kierownictw MG i MSZ, którzy zaprezentują planowane na 2015 r. działania promocyjne. 

 

Źródło: WNP.PL (PIOTR STEFANIAK) oraz PAIG-PACC