[MSZ/PAIiIZ] Współpraca na rynkach trzecich – Afryka.

05 Grudzień 2014

 

Debata rozpoczyna się o godz. 9.00.

Spotkanie poświęcone będzie perspektywom współpracy biznesu z wybranych krajów europejskich na rynkach trzecich. Celem wydarzenia jest podsumowanie cyklu dyskusji i spotkań zainicjowanych przez MSZ, które odbyły się w stolicach państw członkowskich UE - Lizbonie, Londynie, Brukseli i Paryżu.

Debata skierowana jest do przedsiębiorców, którzy poza chęcią dalszego rozwoju kontaktów i współpracy dwustronnej, zainteresowani są także podejmowaniem wspólnych działań handlowych i inwestycyjnych na rynkach pozaeuropejskich (zwłaszcza afrykańskich). Podczas dyskusji prelegenci podzielą się praktycznymi doświadczeniami w ekspansji firm na rynki trzecie jak również informacjami o sposobach wykorzystania instrumentów wsparcia (unijnych i międzynarodowych) w działalności biznesowej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Debaty będą tłumaczone na język: angielski, francuski i portugalski.

Akredytacja mediów do 10 grudnia, pod adresem e-mail: www.paiz.gov.pl/third_markets

Liczba miejsc ograniczona. Zastrzegamy prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji.

Więcej informacji: www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/zagraniczna_polityka_ekonomiczna/ (MSZ/PAIiIZ)