[MEBLE.COM.PL] Misja - Afryka. Eksporterzy szukają nowych rynków.

08 Wrzesień 2014

Na początku marca w Tunezji odbyło się spotkanie poświęcone potencjałowi gospodarczemu Polski Wschodniej. Podczas wydarzenia wiceprezes PAIiIZ Bożena Czaja, w obecności tunezyjskiego ministra ds. przemysłu, energetyki i górnictwa Kamela Bennaceur, podpisała porozumienie o współpracy z tunezyjskim odpowiednikiem PAIiIZ - FIPA (Foreign Investment Promotion Agency). Celem podpisanego Memorandum of Understanding jest wymiana doświadczeń gospodarczych pomiędzy oboma krajami, zwiększenie wymiany handlowej oraz zacieśnianie relacji gospodarczych.

Poszukiwanie nowych rynków zbytu to cel i misja wielu polskich przedsiębiorstw opierających swoja działalność przede wszystkim na eksporcie, w tym również firm meblowych. Główne kierunki eksportu są aktualnie realizowane w ramach rządowych programów "Go Africa" i "Go China", z czego ten pierwszy szczególnie aktywnie. PAIiIZ planuje też kolejne misje gospodarcze polskich przedsiębiorców - tym razem do Kenii, Tanzanii, Senegalu, Angoli i Mozambiku. 

- Kraje afrykańskie mają olbrzymi potencjał zarówno dla polskich eksporterów, jak i dla firm, które będą chciały w przyszłości na tych trudnych rynkach zainwestować. Mamy szanse na pogłębioną współpracę z Afryką i polskie firmy już zaczynają ją wykorzystywać - nie tylko potężni gracze na rynku, lecz także małe i średnie przedsiębiorstwa - mówi Monika Piątkowska, wiceprezes PAIiIZ. 

W misji wyjazdowej do Tunezji wzięli udział nie tylko przedstawiciele PAIiIZ, ale również przedsiębiorcy, reprezentujący kilka sektorów, w tym: meblowy, spożywczy oraz maszyn rolniczych. Branżę meblową reprezentowały dwie firmy. Jedna z nich - Vbch Design - zajmuje się przede wszystkim produkcją asortymentu dla sieci IKEA, ale produkuje również meble dla innych odbiorców, które kierowane są między innymi do Szwajcarii, Niemiec, Estonii i na Litwę. Firma jest zainteresowana zarówno rozwojem asortymentu, jak i rozszerzeniem rynków zbytu. Drugie przedsiębiorstwo to Dolux-M, produkujące meble skrzyniowe z płyt drewnopochodnych, a także meble ogrodowe. 

Ekspansją na rynki pozaeuropejskie są zainteresowane również duże fabryki mebli - w tym takie, które już mają pewne doświadczenia w sprzedaży swoich produktów na kontynencie afrykańskim.
 
- Afryka według wielu analiz ma szanse stać się bardzo ważnym z gospodarczego punktu widzenia regionem świata, kolejnym fenomenem wzrostów po tzw. tygrysach azjatyckich. - mówi Konrad Chmiel, eksport manager firmy Komandor. - Warto mieć w tej chwili punkt zaczepienia na tym kontynencie, który z pewnością zaprocentuje w przyszłości, jeśli tylko prognozy o wzrostach i spodziewanym boomie gospodarczym państw tam położonych się sprawdzą. 

Rosnące znaczenie rynku afrykańskiego zauważa też firma FM Bravo - producent mebli skrzyniowych. 

- Rozwój tych krajów opiera się głównie na bazie ich zasobów naturalnych - gazu, złota, diamentów... Skutkuje to szybkim podniesieniem stopy życiowej i wzrostem popytu na różnorakie dobra. Konsumenci najbardziej zamożni - a rozwarstwienie w Afryce jest ogromne - chętnie kupują więc dobra luksusowe będące wyznacznikiem ich statusu materialnego (meble europejskie za takie są tam uznawane), zaś klasa średnia - ekonomiczne. - mówi Andrzej Willmann, dyrektor handlowy FM Bravo. 

Rok 2014 i lata następne - zgodnie z prognozami B+R Studio - mają stać pod znakiem eksportu - w przypadku branży meblowej wartość eksportu polskich mebli ma wynieść ponad 7 mld euro (w porównaniu do 6,9 mld euro w 2013). Jak informuje PAIiIZ, polski eksport (wszystkie branże) ma rosnąć w tempie nawet 10 proc. rocznie. 

Więcej informacji na temat branży meblarskie w serwisie www.meble.com.pl 
 
AUTOR:  BEATA MICHALIK, MEBLE.COM.PL
 
ŹRÓDŁO: WNP.PL