Katowice 7-9 maj 2014. II Forum Współpracy Gospodarczej Afryka - Europa Centralna

07 Maj 2014

Zainteresowanie, z jakim spotkało się I Forum Współpracy Gospodarczej Afryka - Europa Centralna w 2013 r., pozwala z optymizmem myśleć o tegorocznym II Forum, które odbędzie się 8 maja 2014 r. w Katowicach podczas VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Afryka jest jednym z najszybciej rozwijających się rejonów świata - tego faktu nikt już nie podaje w wątpliwość. Co więcej - do powszechnej świadomości przebija się przekonanie, że to właśnie na Afryce w najbliższych dziesięcioleciach koncentrować się będzie uwaga światowych inwestorów i eksporterów. To zainteresowanie podziela również Europejski Kongres Gospodarczy, który temat relacji gospodarczych z Afryką wpisał do swojej agendy.

Pierwsze, ubiegłoroczne Forum Współpracy Gospodarczej Afryka - Europa Centralna - które towarzyszyło V Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu - dowiodło, że Afryka potrzebuje faktycznego partnerstwa, dialogu i podmiotowego traktowania uwzględniającego jej kulturową specyfikę i realia.

Zainteresowanie, z jakim spotkało się Forum, pozwala z optymizmem myśleć o tegorocznym II Forum, które odbędzie się 8 maja w Katowicach podczas VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Stawia jednak przed organizatorami i uczestnikami nowe zadania. Po ubiegłorocznym spotkaniu służącym przede wszystkim poznaniu potencjalnych partnerów gospodarczej współpracy, weryfikacji stereotypów we wzajemnym postrzeganiu, przychodzi bowiem czas, by europejsko-afrykańską debatę sprowadzić na poziom konkretnych rozwiązań, biznesowych projektów i praktycznych działań przynoszących wymierne efekty.

W trakcie tegorocznego Forum wraz z naszymi Gośćmi z Afryki i Europy będziemy wskazywać najbardziej obiecujące branże, sektory gospodarki i rynku. Wskażemy na realizowane już scenariusze biznesowe mające walor dobrych praktyk. Omówimy pierwsze doświadczenia, skonfrontujemy oczekiwania z faktami i praktycznymi możliwościami.

W ramach Forum przewidujemy zestaw debat i spotkań z udziałem osób zaangażowanych we współpracę gospodarczą z krajami Afryki - przede wszystkim praktyków biznesu, inwestorów, eksporterów, ale także polityków, animatorów życia gospodarczego i specjalistów w dziedzinie stosunków międzynarodowych.

II Forum Współpracy Gospodarczej Afryka - Europa Centralna, Katowice, 8 maja 2014 r. Sprawdź agendę

Zobacz materiały z I Forum Współpracy Gospodarczej Afryka - Europa Centralna w 2013 r.

I Forum Współpracy Gospodarczej Afryka - Europa Centralna - prolog
I Forum Współpracy Gospodarczej Afryka - Europa Centralna - część I
I Forum Współpracy Gospodarczej Afryka - Europa Centralna - część II
I Forum Współpracy Gospodarczej Afryka - Europa Centralna - część III
I Forum Współpracy Gospodarczej Afryka - Europa Centralna - prezentacje

Czytaj więcej o relacjach gospodarczych Afryka-Europa-Polska w specjalnym serwisie portalu wnp.pl