Afryka okiem ekspertów – WARSZTATY – 21 listopada 2023

16 Listopad 2023

 

Krajowa Izba Gospodarcza od lat dostrzega potencjał krajów afrykańskich, a od 2002 roku integruje współpracę środowisk gospodarczych tych krajów, angażując się w rozwijanie relacji handlowych i inwestycyjnych, a także zachęcając partnerów do wspólnych projektów. Zaangażowanie w rozwijanie relacji biznesowych z krajami afrykańskimi stanowi fundament naszej działalności, czego wyrazem są dziesiątki zrealizowanych projektów i misji gospodarczych do Afryki. Współpracując zarówno z przedsiębiorcami, jak i instytucjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi społecznościami, budujemy trwałe i korzystne relacje, wspierając polskich przedsiębiorców w ich rozwoju, otwierając możliwości do podejmowania współpracy na wielu płaszczyznach.

 

Afryka okiem ekspertów – WARSZTATY – 21 listopada 2023

 

Warsztaty dla Przedsiębiorców to inicjatywa Krajowej Izby Gospodarczej i Banku Pekao, skierowana do polskich przedsiębiorców, którzy szans na rozwój swego biznesu upatrują na rynku afrykańskim. Podczas Warsztatów eksperci przedstawią:

 • praktyczne aspekty prowadzenia działalności
 • możliwości finansowania handlu i ekspansji międzynarodowej
 • otoczenie gospodarcze
 • jakie są praktyczne aspekty wchodzenia na rynki afrykańskie?
 • jakie są optymalne formy prowadzenia działalności gospodarczej w Afryce?
 • jak bezpiecznie finansować handel i ekspansję oraz zabezpieczyć ryzyko finansowe w Afryce?
 • jak skorzystać z bankowych rozwiązań i wsparcia działalności międzynarodowej?
 • dlaczego polscy przedsiębiorcy są interesującymi partnerami dla afrykańskiego biznesu?
 • jakie korzyści można osiągnąć inwestując we wspólne projekty z afrykańskimi partnerami?
 • jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów w międzykulturowym europejsko-afrykańskim otoczeniu?
 • jak ustrzec działalność biznesową w Afryce przed ryzykami geopolitycznymi i gospodarczymi?
 • jak korzystać ze wsparcia instytucjonalnego w Afryce?
 • największa strefa wolnego handlu w Afryce, co zmieni w naszych relacjach?

 

Podczas warsztatów, uczestnicy dowiedzą się, jakie kraje są najciekawszymi i najbezpieczniejszymi rynkami oraz jak wyglądają perspektywy rozwoju. Pokażemy, gdzie szukać dofinansowania wchodząc na rynek afrykański oraz przekażemy wiedzę o tym, jakie branże mają największe szanse oraz jakie produkty najlepiej eksportować do Afryki. Po warsztatach – możliwość indywidualnych konsultacji i rozmów z ekspertami, panelistami oraz wybranymi przedstawicielami ambasad krajów afrykańskich.

 

Rynek europejski jest już mocno nasycony, dlatego firmy poszukujące możliwości rozwoju zwracają się w stronę Afryki, charakteryzującej się dużym potencjałem rynkowym i niezwykle dynamicznym rozwojem. Współpraca gospodarcza obejmuje import i eksport towarów oraz usług, obejmuje sektory takie jak energetyka, górnictwo, infrastruktura, przemysł, rolnictwo i usługi.

 

Szczegóły dotyczące warsztatów oraz formularz rejestracyjny: https://polskiefirmynarynkachafryki.pl/

 

AGENDA


 

Kraje afrykańskie i UE współpracują głównie w ramach umowy z Kotonu i wspólnej strategii Afryka–UE. Umowa z Kotonu została zawarta w 2000 r. między UE a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) i składa się z trzech filarów odzwierciedlających wymiar polityczny, gospodarczy i rozwojowy partnerstwa. Umowa z Kotonu miała wygasnąć z końcem 2020 r., ale została przedłużona, ostatnio do czerwca 2023 r. Podpisanie nowej umowy o partnerstwie, wynegocjowanej, aby je zmodernizować i odnowić, jest obecnie blokowane w Radzie przez jedno państwo członkowskie UE.

Wspólną strategię Afryka–UE realizowano przy pomocy wieloletnich harmonogramów i planów działania przyjmowanych na każdym szczycie UE–Afryka. Na ostatnim szczycie UE–Unia Afrykańska, który odbył się w lutym 2022 r. w Brukseli, przywódcy UE i Afryki uzgodnili wspólną wizję odnowionego partnerstwa opartego na solidarności, bezpieczeństwie, pokoju, zrównoważonym rozwoju i wspólnym dobrobycie.

Unia Europejska jest największym darczyńcą pomocy rozwojowej dla Afryki, rozdzielanej za pośrednictwem Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy”.

źródło: Strona Parlamentu Europejskiego

 

 


 

 

Kontakt:

Agnieszka Salamończyk    
tel.: 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel.: 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl