[UW] The New "African Studies" MA programme at Warsaw University

27 Maj 2022

 

Wszystkie informacje o rekrutacji na stronie: www.afrykanistyka.uw.edu.pl

 

 

Starting from the academic year 2022/2023 a new full-time MA study programme in the field of African Studies is offered by the Chair of African Languages and Cultures of Warsaw University.

 

• learn Swahili, the most spoken African language

• experience the exciting academic environment of the University of Warsaw, Poland’s no. 1 University

• acquire the necessary skills to conduct your own research on contemporary Africa

• have access to a state-of-the art library entirely devoted to Africa

• take part in academic research conducted by the Chair’s international staff members.

More information: www.afrykanistyka.uw.edu.pl 

 

The new MA programme in African Studies focuses on cultural, linguistic, religious and social issues of Sub-Saharan Africa.

 

The programme, conducted in English, is interdisciplinary in nature. It combines various aspects of African studies (especially with regard to cultural, social, historical and literary aspects) with studying one of the most important contact languages of the continent – Swahili. The emphasis is on contemporary Africa.

 

Our Master’s degree programme is intended for students that have already completed their undergraduate studies but still wish to continue developing their academic skills. The programme comprises two years of full-time study. To graduate, students must complete a thesis that demonstrates sound knowledge of the field and research competency.

 

The programme is free for Polish as well as international students.

 

Questions related to the admission procedures should be directed to the Faculty Recruitment Committee at: rekrutacja.orient@uw.edu.pl

 

Questions regarding the programme of our new MA studies should be directed to the Chair of African Languages and Cultures at: african.studies@uw.edu.pl

 

 

Dla kandydatów

Katedra Języków i Kultur Afryki prowadzi nabór na studia I i II stopnia.

 

STUDIA I STOPNIA

Dzienne studia zawodowe pierwszego stopnia (3-letnie, licencjackie) z możliwością kontynuowania nauki na studiach magisterskich. Program studiów obejmuje rotacyjnie specjalizację w zakresie języka hausa (język używany w Nigerii i Nigrze), amharskiego (język używany w Etiopii) lub suahili (język używany w Afryce Wschodniej). Od pierwszego roku studiów studenci rozpoczynają także naukę drugiego języka afrykańskiego.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące procesu rekrutacji (zarówno na studia I jak i II stopnia), na które nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi, możesz przesłać je na adres: rekrutacja.orient@uw.edu.pl lub zadzwonić do Pełnomocnika Dziekana Wydziału Orientalistycznego ds. Rekrutacji (tel. +48 22 55 20 513).

 

Pytania dotyczące studiów afrykanistycznych możesz kierować bezpośrednio do opiekuna studentów afrykanistyki na adres: mkrawczuk@uw.edu.pl. 

 

Zachęcamy też do odwiedzenia naszego profilu na facebooku.

 

STUDIA II STOPNIA

 

W roku akademickim 2022/2023 Katedra uruchamia nowy program dziennych studiów II stopnia “African Studies” w języku angielskim. Program studiów ma charakter interdyscyplinarny – obejmuje szerokie spektrum współczesnych zagadnień związanych ze studiami afrykanistycznymi ze szczególnym uwzględnieniem aspektów kulturowych, społecznych, historycznych oraz literatur afrykańskich. Studia obejmują także naukę języka:

– suahili (w ramach kursu dwuletniego) na poziomie podstawowym albo

– amharskiego, hausa lub suahili na poziomie zaawansowanym (dla studentów po afrykanistycznych studiach licencjackich).

 

Szczegółowe informacje na temat nowego kierunku studiów oraz zasad rekrutacji dostępne są w sekcji African Studies.

 

REJESTRACJA KANDYDATÓW

 

Rejestracja kandydatów na studia I i II stopnia odbywa się wyłącznie poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia I i II stopnia dostępne są na stronie www.rekrutacja.uw.edu.pl

 

 

STUDIA DOKTORANCKIE

 

Od roku akademickiego 2019/20 kształcenie na studiach III stopnia odbywa się w ramach Szkół Doktorskich na UW