[euractiv.pl] Wywiad z Janiną Ochojską - prezes PAH

28 Kwiecień 2021

Pełny wywiad [podcast]: tutaj.

O partnerstwie opartym na wartościach i wspólnej odpowiedzialności, które byłoby korzystne zarówno dla państw Afryki jak i UE opowiadała Janina Ochojska, polska działaczka humanitarna, założycielka i prezes Polskiej Akcji Humanitarnej i posłanka do Parlamentu Europejskiego. Rozmowę poprowadził Mikołaj Stępień z redakcji EURACTIV.pl.

Sprawozdanie w sprawie nowej strategii UE–Afryka – partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, którego kontrsprawodawczynią jest Janina Ochojska znajduje się tutaj.