[BGK] Polska powinna zwiększyć eksport do Afryki

01 Październik 2020

 

BGK poinformował, że podpisał umowę wykupu wierzytelności z kontraktu eksportowego zawartego między polskim producentem naczep, Wielton SA a firmą Binke z Mali.

 

Dla BGK to pierwsze na rynku afrykańskim wykorzystanie finansowania w tej formule. Wartość kontraktu to 890 tys. euro, natomiast kwota finansowania to 718 tys. euro.

 

Pieniądze nie przekraczają granicy, a BGK wypłaca środki bezpośrednio na rachunek polskiego eksportera. W kolejnych latach bank otrzymuje od strony malijskiej spłaty w terminach zgodnych z kontraktem eksportowym.

 

Więcej: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/rachunki-bankowe/finansowanie-ekspansji-i-inwestycji-zagranicznych/