[PISM] Afryka i Bliski Wschód

19 Listopad 2018

 

 

22 listopada (czwartek) 2018

10:00-15:00

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

ul. Warecka 1a, Warszawa

_____________________________

 

Program

 

9:30              Rejestracja

10:00            Otwarcie seminarium

·         Jacek Foks, zastępca dyrektora, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

10:10              Słowo wstępne

·         Maciej Lang, podsekretarz stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

10:30–12:00   Bliski Wschód – szansa dla polskich miast i regionów

 

·         Przemysław Bobak, dyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

·         Monika Dyląg-Sajór, koordynator projektu EXPO Dubaj, Polska Agencja Inwestycji i Handlu

·         Michał Wojnarowicz, analityk, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

·         Beata Łozińska, dyrektor, Departament Współpracy Gospodarczej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (TBC)

·         Witold Karczewski, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku (TBC)

 

Moderacja: Patrycja Sasnal, zastępca kierownika Biura Badań i Analiz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

12:00–12:15     Przerwa kawowa

12:15–14:00     Afryka – pomoc humanitarna i współpraca gospodarcza

·         Wojciech Ponikiewski, zastępca dyrektora, Departament Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

·         Łukasz Porażyński, Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (TBC)

·         Nadia Bouacid, Project Manager, Polska Agencja Inwestycji i Handlu

·         Jędrzej Czerep, analityk, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

·         Janusz Karpiński, pełnomocnik prezydenta ds. zagranicznych, Urząd Miasta Opola

·         Karol Przywara, dyrektor, Wydział Współpracy z Zagranicą, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 

Moderacja: Damian Wnukowski, analityk, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

14:00             Podsumowanie konferencji

 

·         Patrycja Sasnal, zastępca kierownika Biura Badań i Analiz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

14:15              Lunch

 

 

_________________________

Seminarium odbędzie się w języku polskim

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o potwierdzenie do dnia 20 listopada 2018 r. wysyłając maila na adres machcewicz@pism.pl

 W razie pytań organizatorzy proszą o kontakt:

(22) 556 80 57 lub machcewicz@pism.pl