[PAIPH] Czas na rynki afrykańskie

26 Wrzesień 2018

 

W dniu 11 października 2018 roku o godz.17.00 we Wrocławiu odbędzie się spotkanie poświęcone tematyce handlu zagranicznego w państwach afrykańskich. 

W spotkaniu wezmą udział eksperci z zakresu prowadzania biznesu i relacji międzykulturowych.

 

AGENDA

 

17:00 Rejestracja

 

17:30 - 17:50 Rozpoczęcie, przedstawienie celów i założeń PHZ

 

17:50 - 18:20 Wartości kulturowe w pozaeuropejskich kontaktach biznesowych

 

Prowadzenie: dr Malwina Bakalarska

• Specyfika kontaktów pozaeuropejskich 
• Budowanie relacji wzajemnego zaufania w biznesie międzynarodowym 
• Odmienne style komunikacyjne i kody kulturowe 

 

18:20 - 18:50 Jak odnieść sukces na rynkach zagranicznych?

 

Prowadzenie: Jan Wieliński – wieloletni ambasador i dyplomata w krajach afrykańskich 

• Zrozumieć Afrykę – potencjał gospodarczy i podział kontynentu 
• Sposób prowadzenia biznesu 
• Jak to robią inni czyli polskie success story 

 

18:50 - 19:40 Case study: doświadczenia z rynków afrykańskich - panel dyskusyjny z udziałem eksporterów i importerów.
 

Degustacja win oraz koncert.

 

Kolacja.

 

 

Spotkania odbędą się również w innych miastach:

 

2 października - Łódź

4 października - Poznań

11  października - Wrocław

16  października - Warszawa

17  października  - Lublin

18  października - Kraków

23  października - Gdańsk

25  października - Białystok

 

Zainteresowanych udziałem w wybranym spotkaniu prosimy o kontakt:

office@paig-pacc.com