[PAIPH] Seminar # African markets

28 Marzec 2018

 

 

Udział w seminarium oraz w wydarzeniu towarzyszącym jest bezpłatny – wymagana jest jedynie rejestracja: kliknij TUTAJ.

 

  >>> PROGRAM OF THE SEMINAR <<<  Seminarium pt. #Africa (a variety of possibilities) odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. We Wrocławiu i pozwoli uczestnikom zapoznać się z różnorodnością i specyfiką rynków afrykańskich. Podczas wydarzenia planujemy, wraz z zaproszonymi gośćmi, poddać analizie aktualne trendy w relacjach handlowych i inwestycyjnych, a także przyjrzeć się wzajemnym oczekiwaniom, planom i możliwościom współpracy biznesowej. Unikalną wartością spotkania będzie oferta warsztatów, podczas których ich uczestnicy będą mieli możliwość bliższego wzajemnego poznania kultury prowadzenia biznesu. W załączniku znajduje się szczegółowy program. Naszą intencją jest zainicjowanie rozmowy o prowadzeniu biznesu odpowiedzialnego biznesu w Afryce i wraz z afrykańskimi firmami. W panelu Doświadczenie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czego możemy się od siebie nauczyć i czy warto prowadzić społecznie odpowiedzialny biznes oparty na lokalnych społecznościach. Dlatego integralną częścią seminarium będzie wydarzenie kulturalne (pokaz filmowy i pokaz mody) związane z tym tematem. Konferencja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych stron.The seminar entitled #Africa (a variety of possibilities) will be organized on the 12th of April 2018 in Wrocław and it will allow its participants to become familiar with the variety and specificity of African markets. During the event, we are planning to analyze the current trends in commercial and investment relations, and look at mutual needs, plans and business cooperation opportunities. A unique value of the meeting will be the offer of workshops during which participants will be able to become mutually acquainted with their business cultures. Please find attached the detailed agenda.


Our intention is to introduce the corporate social responsibility business in Africa and initiate this kind of business together with African companies.
In the Experience panel, we will try to answer the question of what we can learn from each other and whether it is worth running a socially responsible business based on local communities. Therefore, an integral part of the seminar will be a cultural event (film show and fashion show) related to this topic.The conference is open to all interested parties.


Opis do ankiety (link do formularza poniżej):


Przy rejestracji prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety badającej potrzeby szkoleniowe. Jest to całkowicie anonimowa ankieta, która pozwoli dobrać treści merytoryczne zgodne z Państwa oczekiwaniami.


When registering please fill in the short questionnaire examining the training's needs. It is a completely anonymous survey that will allow us to choose the content that would meet your expectations.


https://goo.gl/forms/n6zvALzllpVM9nJP2