Trwają przygotowania do planowanego na ostatni tydzień maja br. Festiwalu Afrykańskiego w Krakowie.

23 Luty 2013

W jego ramach, 29.05. br. (wtorek)  w Auli Wystawowej Audytorium Maximum UJ, odbędzie się organizowana przez Sekcję Afrykańską Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ, całodniowa konferencja naukowa pt.: „Afryka – kontynent zmarnowanych szans, czy nieograniczonych możliwości”?

Zakres tematyczny konferencji to: - kwestie państwowości  afrykańskiej (dlaczego tak jest jak jest, z punktu widzenia historycznego, społecznego, geograficznego i gospodarczego); - dlaczego w Afryce tak często spotykamy się z kacykizmem i anarchią; - jaki wpływ na obecna sytuacje w Afryce ma ‘Zachód’; - jakie czynniki wpływają na słabość państwowości afrykańskiej; - jakie są prognozy, oczekiwania i ewentualna przyszłość Afryki w kontekście poszczególnych państw; - omówienie kwestii Afryki z perspektywy jej sukcesów, planów na przyszłość i szans jakie otwierają się przed kontynentem w drugim dziesięcioleciu XXI w. Zapytania, propozycje i komentarze dot. spotkania prosimy kierować: email:natalia.hales@kssm.pl.