Spotkanie diaspory afrykańskiej

23 Luty 2013

W siedzibie Fundacji dla Somalii, ul. Chmielna 26/19 w Warszawie, w sobotę 19.12.2012 r. miała miejsce zorganizowana przez Fundację Afryka Connect interesująca konferencja nt. wyzwań stojących przed afrykańską diasporą i potrzeby jej ściślejszej integracji...

chodzi tu m.in. o większe zaangażowanie w rozwiązywanie problemów rozwoju, zarówno w krajach pochodzenia jak i zamieszkania. Referat pt.: „Towards the Realisation of a United and Integrated Africa and its Diaspora”, przedstawił Ambasador RPA w Warszawie, dr LS Ted Pekane. Obecna była także Counsellor, Z-ca Szefa Misji, pani Rasheeda Adam. Głos zabrali posłowie na Sejm: Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki, Prezes Instytutu Afrykańskiego, John A. Godson, oraz Z-ca Przewodniczącego Zespołu, dr hab. Killion Munyama. Podkreślono m.in. znaczącą rolę Zespołu w aktywizowaniu różnych środowisk w szerzeniu wiedzy o Afryce oraz w rozwijaniu współpracy polsko-afrykańskiej. W ożywionej dyskusji wypowiadali się m.in. b. polscy ambasadorzy w Afryce, mieszkający w Polsce Afrykańczycy, reprezentanci organizacji pozarządowych, wskazując na duże zainteresowanie, dobry klimat, znaczny potencjał i wzajemne korzyści w rozwoju wszechstronnych stosunków z Afryką. Finalizowane są formalności związane z utworzeniem Polsko-Afrykańskiej Izby Gospodarczej (PAIG), jak też trwają przygotowania, m.in. w szkołach i na uczelniach, do obchodów przypadającego w maju Dnia Afryki. W tych i innych działaniach aktywny udział biorą zamieszkali w Polsce Afrykańczycy. Przebywająca w grudniu 2012 r. w Kenii, ekipa telewizyjna Leader Film (ul. Robotnicza 45/29, 82-300 Elbląg, www.leaderfilm.pl), kończy prace nad najnowszym filmem o tym jakże atrakcyjnym kraju.