Afryka podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

20 Maj 2013

3-14 maja br. w Katowicach na cieszącym się ogromnym zainteresowaniem „I Forum Współpracy Gospodarczej Europa Centralna – Afryka (EC-A)” - przedsięwzięciu towarzyszącemu V Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu (EEC) - twierdzenie: „Afryka – nadzieją Europy” najlepiej oddaje myśl przewodnią Kongresu. Uczestniczyli w nim m.in. wysokiej rangą politycy, w tym ministrowie Gospodarki krajów Grupy Wyszehradzkiej i Rumunii, Komisarze UE i UA, biznesmeni i dyplomaci. Więcej informacji opublikujemy na stronach Izby. Kolejne Forum EC-A odbędzie się w ramach VI Kongresu w Katowicach w maju 2014 r., będąc okazją do rozliczenia tego co zrobiono w trakcie roku i wytyczenia nowych zadań.www.eecpoland.euwww.wnp.pl Portal Gospodarczywww.ptwp.pl