[PAIPH] Mija rok po śmierci dra Jana Kulczyka. Honorowego Prezesa Polsko-Afrykańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

29 Lipiec 2016