[NEWSERIA.PL] Dominika Kulczyk: Afryka potrzebuje partnerskich relacji.

14 Maj 2014

 

"Aby Afryka stała się częścią rozwiniętego świata, musimy pamiętać, żeby budować most pomiędzy Europą a Afryką. Ta współpraca leży zarówno w interesie Afryki, jak i naszym. Powinna ona mieć miejsce przede wszystkim na polu gospodarczym, ekonomicznym. Wszyscy, z którymi rozmawiam w Afryce, mówią wyraźnie, że bardzo chcą się czuć partnerami, czuć, że są częścią rozwijającego się świata" - mówi Dominika Kulczyk, która od marca prowadzi w TVN program "Efekt domina", poświęcony działalności charytatywnej w Afryce.