Krótka historia

Polsko-Afrykańska Izba Przemysłowo-Handlowa powstała niedawno, ale środowisko które stworzyło organizację (pierwszą tego typu w Polsce) działa od wielu lat a niektórzy członkowie - nieliczni w Polsce - poświęcili całe swoje zawodowe życie dla Afryki, z których doświadczeń Izba dziś korzysta.

 

Polska w czasie kryzysu cieszy się niezmiennie wysoką oceną wiarygodności kredytowej na poziomie A- (Standard & Poor’s i Fitch) oraz A2 (Moody’s). Polska jest również jedynym krajem europejskim, który w dobie kryzysu odnotował stały przyrost PKB oraz największy spadek bezrobocia. Nie było potrzeby ratowania sektora bankowego i udało się utrzymać wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura pobudziła ambicje polskich przedsiębiorców, tym bardziej, że towarzyszy jej recesja na rynkach europejskich, z którymi wiążą Polskę tradycyjne więzi. Zaczęły się inwestycje poza granicami Unii Europejskiej. Potwierdziła się stara maksyma, aby “nigdy nie marnować dobrego kryzysu”.

 

Społecznego oddźwięku zainteresowania Afryką należy szukać w Krakowie. Aktywni studenci polscy i afrykańscy stworzyli coroczny Festiwal Afrykański (2007-2012) o profilu artystyczno-kulturalnym, którego program z biegiem lat wzbogacał się m.in. o konferencje naukowe i seminaria gospodarcze. Zapraszani znawcy, podróżnicy, a z czasem naukowcy, dyplomaci i biznesmeni przyjeżdżali do dawnej stolicy, aby podzielić się wrażeniami, wiedzą i doświadczeniem. Krakowskie inicjatywy powoli aktywizowały inne środowiska, które w Polsce zawsze były obecne. Jednakże na skutek transformacji ustrojowej, kolejne elity polityczne wypychały Czarny Ląd poza orbitę zainteresowań, skupiając się na opcji europejskiej, transatlantyckiej i wymiarze wschodnim.

 

Krakowskie znajomości znalazły kontynuację w Warszawie. 15 marca 2012 roku członkowie Izby zostali zaproszeni na posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki, dzięki czemu uczulono posłów na konieczność poważnego zajęcia się współpracą z Afryką. Do nowych zachowań gospodarczych zachęca sam rynek, którego koniunktura stwarza popyt na afrykańskie know-how. Stąd przydatność ośrodków typu think-thank jak Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych (PCSA) działające przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz kongresów ekonomicznych, które stają się płaszczyzną wymiany doświadczeń, teorii i kontaktów.

 

Lata 2013-2014 to kumulacja nowych polsko-afrykańskich organizacji (stowarzyszenia, fundacje, klastry) oraz kontynuacja wcześniejszych inicjatyw. Krajowa Izba Gospodarcza odnotowała wzrost izb bilateralnych. Zorganizowano nowe kongresy jak POLANDAFRICA w Łodzi, a do innych dołączono nowe formuły jak coroczne Forum Współpracy Gospodarczej Afryka – Europa Centralna w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Członków Izby zapraszano również na Forum w Krynicy czy WELCONOMY w Toruniu oraz liczne spotkania i targi branżowe.

 

Dostrzegając wzrost zainteresowania polskich przedsiębiorców dalekimi rynkami na zlecenie Ministerstwa Gospodarki powstały programy “Go China” oraz “Go Africa” (2013), których realizacją zajęła się Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). Zaktywizowały się nie tylko średnie i małe firmy, ale również największe polskie przedsiębiorstwa, które niedawno zaczęły inwestycje w Afryce. Dostrzegł to Jan Kulczyk, który zainicjował Radę Inwestorów w Afryce (2014), promująca polską obecność w Afryce w ramach think-tanku Instytut CEED.

 

Dzięki bezpośrednim kontaktom Izba daje to co w Afryce najważniejsze aby skutecznie nie tylko nawiązać, ale rozwijać relacje biznesowe. Przecieramy szlaki i jesteśmy dumni z tego, że uczestniczymy i pomagamy w nowym kierunku inwestycyjnym polskich przedsiębiorstw. Wychodząc poza Unię Europejską wkraczamy powoli w nowe regiony gospodarki światowej. Dlatego Zarząd Polsko-Afrykańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej pomaga i zachęca do świadomego i solidarnego działania na rzecz polskich inwestycji w krajach afrykańskich.