O Nas

Polsko-Afrykańska Izba Przemysłowo-Handlowa (dawniej Polsko-Afrykańska Izba Gospodarcza) to stowarzyszenie biznesmenów, które powstało z inicjatywy polskich ambasadorów, obecnych konsuli honorowych w Afryce, przedsiębiorców afrykańskich i polskich realizujących projekty w Afryce, ekspertów, którzy pracowali lub pracują w Afryce, afrykańskich absolwentów polskich szkół wyższych oraz zaangażowani gospodarczo członkowie z mieszanych małżeństw polsko-afrykańskich.

 

Członkowie Izby posiadają niezbędne kontakty polityczne i mocne relacje gospodarcze w Polsce i w krajach afrykańskich do zainicjowania i rozwoju biznesu w tych dwóch obszarach. Polsko-Afrykańska Izba Przemysłowo-Handlowa współpracuje z instytucjami i z izbami gospodarczymi krajów afrykańskich, związkami pracodawców afrykańskich, polskimi think-tankami, na przykład z Polskim Centrum Studiów Afrykańskich czy z CEED Institute. Jesteśmy w stałym kontakcie z Zespołem Parlamentarnym ds. Afryki Sejmu RP, z Kulczyk Investments, z instytucjami Ministerstwa Gospodarki jak na przykład Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (program „Go Africa”), z Ministerstwem Spraw Zagranicznym oraz z placówkami dyplomatycznymi w Polsce, w Europie i w Afryce.

 

Polsko-Afrykańska Izba Przemysłowo-Handlowa stwarza otoczenie biznesowe w celu gromadzenia i rozpowszechniania informacji wspomagającej działalność gospodarczą polskich i afrykańskich firm, informacji rynkowej i finansowo-ekonomicznej. Główna rola Izby polega na kojarzeniu partnerów gospodarczych dzięki szukaniu odpowiednich podmiotów do współpracy na terenie Afryki i Polski.

 

Polsko-Afrykańska Izba Przemysłowo-Handlowa działa dynamicznie. Członkowie Izby już uczestniczyli w gospodarczych inicjatywach państwowych (m. in. w wizycie Premiera Donald Tuska w Nigerii, w forum polsko-angolskim w Luandzie organizowanego przez MSZ), oraz w wielu późniejszych spotkaniach, kongresach i konferencjach gdzie omawiano raporty i dyskutowano o możliwościach inwestycyjnych Polski w Afryce. Ale najcenniejsza dynamika Izby to zawiązywanie współpracy z polskimi przedsiębiorstwami, które dzięki nam powoli wkraczają w afrykańską rzeczywistość.

 

 

Zapraszamy do zainwestowania w Afryce z fachową pomocą Polsko-Afrykańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.